Blog

แดชบอร์ดผู้จัดการโครงการ

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการในการจัดระเบียบความรับผิดชอบทั้งหมดทีม รวมทั้งสามารถเข้าถึงภาพรวมที่อัปเดตของสถานะและประสิทธิภาพของโครงการได้ตลอดเวลา

แดชบอร์ดโครงการ
แดชบอร์ดโครงการช่วยให้คุณเห็นประสิทธิภาพปัจจุบันและความคืบหน้าของโครงการได้ด้วยการชำเลืองมองเพียงครั้งเดียว แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจโครงการได้ดีขึ้น

แดชบอร์ดสมาชิกทีม
แดชบอร์ดสมาชิกในทีมสามารถให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับโครงการที่สมาชิกผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องการ แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งสำหรับบทบาทต่างๆ ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/สมาชิกในทีมของโครงการทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

แดชบอร์ดเหตุการณ์สำคัญ
เป็นคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีความคืบหน้าตามข้อกำหนดและช่วยให้โครงการปฏิบัติตามไทม์ไลน์ที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะช่วยลดความล่าช้าและทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้

แกนต์แบบง่าย/Global Gantt
แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้บ่อยที่สุด เนื่องจากมีความสามารถในการแสดงกำหนดการของโครงการ Easy Gantt และ Global Gantt ของ Easy Redmine ช่วยให้คุณเห็นภาพกำหนดการของโครงการและวางแผนงานได้อย่างสะดวก โดยขยายความสามารถในการทำงานกับแผนผังโครงการทั้งหมด

กราฟและแผนภูมิ
Easy Redmine ช่วยให้คุณเห็นภาพรายการโครงการใดๆ ที่คุณต้องการ และคุณสามารถเตรียมรายงานทันทีด้วยเพียงไม่กี่คลิก

การติดตามเวลา
เป็นสิ่งที่สำคัญในการรับผิดชอบของการจัดการโครงการ ซึ่งมักจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม Easy Redmine ทำให้การติดตามเวลาง่ายขึ้นโดยให้ผู้ใช้มีหลายวิธีในการบันทึกและติดตามเวลา

เวิร์กโฟลว์
คุณลักษณะเวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการติดตามงานของโครงการของคุณได้อย่างครอบคลุม และลดกิจกรรมของผู้ใช้ที่ไม่ต้องการให้เหลือน้อยที่สุด

Easy Redmine เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สมบูรณ์แบบและสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
Thai