Blog

Easy Redmine จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทีมของคุณได้อย่างไร

Easy Redmine จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทีมของคุณได้อย่างไร

Redmine เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับ การจัดการภายในทีมและการจัดการโครงการต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์หลากหลายจากการใช้ Redmine ไม่ว่าจะเป็นอย่างเครื่องมือเพิ่มฟังก์ชั่นในการใช้งานต่างๆ ซึ่งคุณยังสามารถเพิ่มจำนวนงานต่างๆได้บนซอฟแวร์ตัวนี้ได้อย่างง่ายอีกด้วย

Redmine มีความจำเป็นกับธุรกิจของคุณอย่างไร
Redmine เป็นตัวประกอบสําคัญในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและช่วยในการจัดการทีม ตัวอย่างโซลูชั่นที่ Redmine ทีสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้

การจัดระเบียบ
Redmine ช่วยทำให้การบริหารงานและโครงการของคุณอยู่ในการติดตามสถานะที่ดีเยี่ยม คุณสามารถ สร้าง,จัดการ,และแชร์โครงการกับระดับพนักงานที่ต้องการ โดยที่สามารถติดตามสถานะการทำงานเพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้น ไม่ใช่แค่เพียงแค่ตัวโครงการแต่คุณยังสามารถติดตามปัญหาของแต่ละงานหรือในทุกๆกิจกรรมของธุระกิจของคุณได้ทั้งหมด

ระบบติดตาม
ในการดําเนินธุรกิจให้ดีที่สุดคุณจำเป็นจะต้องติดตามทุกกิจกรรม รวมถึงงานที่พนักงานของคุณกําลังดําเนินการอยู่ Redmine มีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม และจะช่วยให้คุณสามารถติดตามโครงการต่างๆ ของพนักงานของคุณได้อย่างง่าย ซึ่งจะทำให้โครงการมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานได้อย่างรวมเร็ว

การจัดการ
เมื่อคุณมีแผนกหรือทีมที่แตกต่างอาจจะทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องที่ยากขึ้น และหากที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในโครงการ ก็จะเป็นความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตาม Redmine จะช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการธุรกิจของคุณแบบเรียลไทม์ เมื่อไหร่ที่คุณอัปเดตโครงการใดๆ พนักงานของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด

การสื่อสาร
Redmine ช่วยให้ทุกแผนกเชื่อมโยงไว้ด้วยกัน คุณสามารถอัปเดตและจัดการโครงการได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นเมื่อคุณอยู่นอกเมืองหรือต่างประเทศก็ยังสามารถผ่านการเข้าถึงเว็บ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถลดอุปสรรคในการสื่อสารภายในสํานักงาน หากคุณมีสํานักงานหลายแห่งในเมืองและประเทศต่างๆ ก็จะไม่พบปัญหาในการสื่อสารทั้งสิ้น

คุณสมบัติพื้นฐานของ Redmine
Redmine ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือการจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติที่สําคัญต่างๆ ที่อํานวยความสะดวกทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างดีเยี่ยม คุณสมบัติพื้นฐานบางประการของ Redmine มีดังนี้

การบริหารโครงการ
ผู้คนมักรู้จัก Redmine เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณจัดกาโครงการหลายๆโครงการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกรายวันเกี่ยวกับโครงการและสามารถตรวจเช็คคุณภาพ เวลาการทำงานของพนักงานของคุณได้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถสร้างโครงการและเรียงลําดับตามความสำคัญความสําคัญเพื่อให้พนักงานของคุณสามารถทํางานให้เสร็จตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามปัญหา
Redmine เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความสามารถในติดตามปัญหาได้อย่างดีที่สุด เพราะว่า Redmine นั้นคุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดการปัญหาที่ไม่สมบูรณ์ก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมด คุณยังสามารถติดตามทรัพยากรและเวลาที่พนักงานแต่ละคนใช้ในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้

การติดตามเวลา
ใน Redmine คุณสามารถติดตามเวลาสําหรับแต่ละโครงการและปัญหาได้ง่าย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานแต่ละคน เมื่อโครงการมีปัญหาจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขคุณสามารถค้นหาปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และถ้าหากแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีคุณจะสามารถทำให้ธุรกิจของคุณกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

การผสมผสานเชื่อมโยงการทํางานกับ Third-Party
ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Redmine คือคุณสามารถรวมปลั๊กอินของเครื่องมือหรือโปรแกรมที่สามเข้ากับซอฟต์แวร์ของคุณได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถดําเนินการจัดการการเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งคุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ และการประมาณการ ซึ่งสามารถเชร์ให้กับลูกค้าของคุณได้อีกด้วย
Thai