Blog

การทำงานแบบ Agile ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ

โครงสร้างใหม่ล่าสุดกับการมอบหมายระดับ ชั้นสุดของทีมและผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดการการตกแต่ง เปิดประสบการณ์ ในส่วนของโครงการ ทีมงาน และผู้ร่วมงาน เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทำทุกอย่างให้ลงตัว พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ
โมเดลที่แสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระดับขั้นกว่า สําหรับการจัดการของคุณ

เป็นเครื่องมือสําหรับการวางแผนและมอบหมายงาน ได้อย่างมืออาชีพ ของEasyRedmine ผู้คุมงาน สามารถกําหนดงานโดยคํานึงถึงความสามารถแบบเรียลไทม์ของ คนงาน เวลาโดยประมาณกับงานที่เป็นจริง โครงสร้างนี้ช่วยให้งานสมดุลกับตารางงาน
 
จุดสำคัญ
 • ง่าย และ สะดุดตา
 • ไม่มีเงื่อนไขข้อกำหนด
 • มุ่งเน้นไปที่ขอบเขตและเวลา
 • ความสามารถในการเพิ่มคนในโครงการตามทักษะ
 • ความสามารถในการเพิ่มคนลงในทีมหรือโครงการตามระดับอาวุโส
 • มุมมอง ความเห็นของแต่ละฝ่าย
 • การจัดสรรโครงการให้กับทีม
 • โยกย้ายผู้ร่วมงานตามความสามารถ
 • การจัดลําดับความสําคัญของระดับ PMO, PM และ PPM
 • ​​แสดงวันหยุดพักผ่อน วันลา เชื่อมต่อกับระบบปลั๊กอิน
 • การแสดงภาพ แบบSprint

การจัดการกับความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ
 • ภาพรวมต่างๆของระบบ
 • การจัดสรรงานและ ระบบการขัดข้อง
 • ความสามารถในการสร้างทีมตามทักษะและวัยวุฒิ
 • ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพนักงานอยู่ในช่วงวันหยุด

ฟังก์ชั่นที่เราแนะนำ
 1. การจัดสรรสมาชิกในทีมให้กับโครงการตามทักษะและวัยวุฒิ
 2. การสร้างทีม สมาชิกในทีมสามารถรวมกันเป็นทีมเดียว
 3. การจัดสรรโครงการให้กับทีม การมอบหมายทีมให้กับโครงการ
 4. ภาพรวมของความขัดแย้งและการทํางานคู่ขนาน 
 5. งาน เหตุการณ์ที่สําคัญในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด หรืองานโปรเจคนั้นๆ

ความคิดเห็นของลูกค้า
คุณ Jan Řeřicha

หัวหน้างานของ PMO
"ต้องขอบคุณ Agile Resource Management ที่ทำให้เราดูโครงการทั้งหมดของบริษัท ได้ในที่แห่งเดียว เปรียบเสมือนแผนที่บนถนนที่มีข้อมูลเกือบทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อให้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ ในการวางแผนทุกคนใน PMO สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราต้องการดําเนินการแต่ละโครงการเมื่อใดและ เรามีทรัพยากรเพียงพอสําหรับเรื่องนี้หรือไม่"

Thai